Elérhetőségi adatok

Gutmájer Mónika - igazgatási előadó
 
 • hagyaték (Lesenceistvánd, Uzsa települések vonatkozásában)
 • kereskedelem, vendéglátás (működési engedélyek, fizetővendéglátó engedélyek Lesenceistvánd, Uzsa települések vonatkozásában)
 • pályázatok
 • vadkár bejelentés
 • ügyiratkezelés
 
Telefon: 87/436-151 (21-es mellék) 
E-mail: igazgatas2@lesenceistvand.hu  kozoshivatal@lesenceistvand.hu  
 

 
Lakatos Adrienn - pénzügyi - , számviteli - és munkaügyi ügyintéző
 
 • pénzügyi igazgatás
 • munkaügy
 
Telefon: 87/436-151 (16-es mellék)  
E-mail: penzugy3@lesenceistvand.hu 
 

 
Molnár Szabolcs - adóügyi vezető tanácsos
  
 • adó- és értékbizonyítvány
 • adóeljárás, adózás rendje
 
Telefon: 87/436-151 (11-es mellék)  
E-mail: adougyek@lesenceistvand.hu
 

 
Skerleczné Szita Anita - szociális munkatárs
  
 • szociális ellátás
 • gyermek- és ifjúságvédelem
 • gyámügy
 • anyakönyvvezetés
 • személyi adat- és lakcímnyilvántartás
  
Telefon: 87/436-151 (22-es mellék)
E-mail: igazgatas@lesenceistvand.hu 
 

 
Marótiné Mohos Zsuzsanna - pénzügyi főmunkatárs
 
 • pénzügyi igazgatás (Lesenceistvánd, Uzsa)
 
Telefon: 87/436-151 (14-es mellék)
E-mail: penzugy@lesenceistvand.hu 
 

 
Bőnyi Andrea - számviteli tanácsos
 
 • pénzügyi igazgatás ("Együtt Egymásért" Szolgálat, Közös Hivatal)
   
Telefon: 87/436-151 (13-es mellék)  
E-mail: penzugy2@lesenceistvand.hu


 

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfő 13.00-16.00
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek 8.00-12.00
Kedd, csütörtök Nincs ügyfélfogadás!

Pénztári órák

Hétfő: 13.00-15.00
Szerda: 8.00-11.00

Szociális ügyintéző, anyakönyvvezető ügyfélfogadási rendje:

 Páros héten:

Hétfő 08.30 - 14.00-ig
Szerda 12.30 - 15.30-ig
Péntek 08.30 - 11.00-ig

Páratlan héten:

Kedd 08.30 - 14.00-ig
Csütörtök 12.30 - 15.00-ig

 

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségei

Székhely: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.
levelezési cím: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.
telefon: 06-87/436-151
06-87/436-051
06-87/436-729
fax: 06-87/436-151 (30-as mellék)
e-mail: kozohivatal@lesenceistvand.hu
honlap: www.lesenceistvand.hu 
www.zalahalap.hu
www.uzsa.hu

Zalahalápi kirendeltség: 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.
telefon: 06-87/413-233
e-mail: titkarsag@zalahalap.hu